Toestemming: Korte samenvatting

Wat is “Toestemming”?

Toestemming is het goedkeuren van de verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming moet

 • vrijelijk worden verleend

 • welbepaald zijn (de toestemming is gegeven voor een welomschreven doel)

 • met kennis van zaken verleend zijn (deel aan de betrokkene mee welke gegevens voor welk doel gebruikt worden in een begrijpelijke taal).

  Het moet voor de betrokkene duidelijk zijn waarvoor precies deze toestemming geldig is.

Hoe toestemming te verkrijgen?

 • De toestemming moet uitdrukkelijk zijn, de betrokkene moet op een aktieve manier zijn toestemming kenbaar maken.

 • must be explicit, the user must take an action to give consent. Standaard toestemming (vb “vink aan indien je geen toestemming verleend”) is niet toegestaan.

 • De zogenaamde opt-outs zijn niet langer mogelijk. Enkel de “opt-in” is nog toegelaten.

Wanneer toestemming gebruiken?

Toestemming is verplicht indien:

 • de persoonsgevens gevoelig zijn van aard

 • het gaat over aan automatisch beslissingsprocess

 • de gegevens (geografisch) grens-overschrijdend zijn.

Wat met kinderen?

 • De leeftijd waarop kinderen toestemming kunnen geven kan van lidstaat tot lidstaat verschillen maar kan niet lager zijn dan 13 jaar

 • Er moeten redelijke inspanningen worden gedaan om de persoon te identificeren die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Het volledige (engelstalige) artikel vindt je hier